Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku

Historia

Informacje

tarcza do gry w rzutki

Wyznawcy prawosławia stanowili do końca XVI wieku istotną grupę mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego podjęcie badań nad stanem prawosławnego monastycyzmu tarcza do gry w rzutki na tym obszarze do końca XVI wieku związane jest nie tylko z ustaleniem liczby i rozmieszenia monasterów, ale też z...

Cena: 57,96
Dostępność: dostępny do tygodnia