Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku

Historia

Informacje

Wyznawcy prawosławia stanowili do końca XVI wieku istotną grupę mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego podjęcie badań nad stanem prawosławnego monastycyzmu na tym obszarze do końca XVI wieku związane jest nie tylko z ustaleniem liczby i rozmieszenia monasterów, ale też z...

Cena: 57,96
Dostępność: dostępny do tygodnia