Praca i wynagrodzenie w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja

E-książki

Informacje

Głównym celem monografii jest przeanalizowanie niepodejmowanego do tej pory w polskiej literaturze przedmiotu w sposób tak holistyczny problemu uwarunkowań, specyfiki i ewolucji pracy oraz wynagrodzeń pracowników tworzących gospodarkę kreatywną, a także określenie czynników...

Cena: 29,88 31,05 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie