Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego populacji populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno - ekonomiczne uwarunkowania

E-książki

Informacje

Przeprowadzone w latach 1995-1996 oraz 2005-2006 badania nad rozwojem fizycznym i funkcjonalnym dziewcząt i chłopców wiejskich z Żywiecczyzny wpisują się w nurt badań auksologicznych. Głównym celem pracy jest ocena poziomu rozwoju,intensywności trendu sekularnego, akceleracji rozwoju...

Cena: 41,44 44,03 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie