Odsetki od pożyczek w kosztach

E-książki

Informacje

prawko kolekcjonerskie

1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodo - wym od osób prawnych istotne zmiany w przepisach dotyczących niedosta - prawko kolekcjonerskie tecznej (cienkiej) kapitalizacji. Zmiany w tym zakresie są tak znaczące i kom - pleksowe, że przedsiębiorcy powinni dokładnie się z nimi zapoznać.

Cena: 15,92 16,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie