Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy

Prawo

Informacje

Maty gospodarcze antypoślizgowe

Umowa sprzedaży jest najczęściej zawieraną umową zarówno w obrocie konsumenckim, jak i gospodarczym. Wadliwość przedmiotu sprzedaży rodzi Maty gospodarcze antypoślizgowe nie tylko dotkliwe skutki ekonomiczne, lecz także wiele problemów prawnych. Prezentowana książka jest monograficznym opracowaniem problematyki...

Cena: 86,10
Dostępność: dostępny do tygodnia