Fundusze UE 2007-2013 dla mikro małych i średnich firm

E-książki

Najczęściej wymienianą przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest (według badań PARP) to, że "trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać", następną jest "brak wiary, że się otrzyma...

Gazeta Wyborcza - Rzeszów 223/2012, Gazeta Wyborcza - Wrocław 252/2012, Maria Skłodowska-Curie Opowieść o ciekawości, Mabon, Heksa na hulajpecie, czyli fraszki z naszego fyrtla, Staropolska kultura śmiechu. Ludzie - teksty - konteksty, Przeczekać ten dzień, Na przełęczy Wrażenia i obrazy z Tatr, Listwy nasuwane A4 9mm białe, Grochowiska 1863, Kulturnik, Zmysłowa agentka, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 181/2009, Liczymy króliki. Książka rozkładana. Ruchome Elementy, Naklejki na zeszyt Animal Planet, Bez dogmatu, Na kurpiowskim szlaku, Ciasto-masa zwierzęta, Gazeta Wyborcza - Białystok 254/2016, Mass Effect: Andromeda. Nexus początek
Start