Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej

Pedagogika

Współczesny pedagog zadaje sobie następujące pytanie: czy przyczyną pogarszającej się jakości procesu wychowawczego są jedynie zmiany, które są efektem progresu cywilizacyjnego? Istnieje przekonanie, iż są one naturalną konsekwencją przemian, które dokonują się w świecie na...

100 pytań o zmiany w prawie pracy, Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym, Appointment with Death, Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 11/2015, Pozwól się odnaleźć, Wschody do nieba, Przegląd Sportowy 301/2012, Południca, Panorama Leszczyńska 49/2012, Samochody a VAT i podatki dochodowe, Car Iwan IV. Wasylewicz Groźny, Lek na smutek, Gazeta Wyborcza - Toruń 126/2016, Jak uczyć uczenia się?, Z mgły zrodzony (książka audio), Jak to wszystko gdzieś wpada w bezdenie, Statystyka dla menedżerów, Herbata Zielona Darjeeling Ekspresowa Bio (20 X 1,5 G) #8211; Lebensbaum, Kustosz i samotnik, Koktajle
Start