Broniewski

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele...

Cena: 28,60
Dostępność: dostępny do tygodnia